АΛЕПЕТ Δ.О.О. Лабораторијски намештај
Алепет лабораторијски намештај
АΛЕПЕТ
English language
English

Serbian latin
Latinica
AΛЕПЕТ Δ.О.О. је основан 2009. године као приватно породично предузеће са 100% домаћег капитала. Оснивачи су два дипл. инж. машинства, браћа АΛЕксандар и ПЕТар Цветковић. Основна делатност фирме је производња лабораторијског намештаја, дигестора, киселоотпорних вентилационих водова, медицинске и лабораторијске опреме.

Поред производног програма са циљем пружања комплетне услуге приликом реализације пројеката и захтева корисника за опремање имамо и продајни програм увозног лабораторијског намештаја, дигестора, киселоотпорних центрифугалних вентилатора од полипропилена, контролера и мерача протока за лабораторијске дигесторе, филтера, сигурносних ормана, медицинске и опште опреме за специјалне намене.
Copyright ® 2016 Алепет д.о.о. Београд, Новоградска 57, 11080 Земун, Србија, тел/факс: (+381 11) 219 07 49