АΛЕПЕТ Δ.О.О. Лабораторијски намештај
Алепет лабораторијски намештај
АΛЕПЕТ
English language
English

Serbian latin
Latinica

Лабораторијски намештај

1. Лабораторијски дигестори
2. Киселоотпорни центрифугални вентилатори од полипропилена
3. Контролери и мерачи протока за лабораторијске дигесторе
4. Киселоотпорни вентилациони водови за дигесторе, радне напе и одсисне руке
5. Филтери, предфилтери и системи кућишта за филтере
6. Лабораторијски радни столови
7. Радни столови са судопером, лабораторијске судопере и кадице
8. Централни лабораторијски столови
9. Столови за аналитичку вагу
10. Покретни столови и колица
11. Специјални радни столови и столови посебне намене
12. Полице за реагенсе, ормани стелаже
13. Сигурносни тушеви, испирачи за лице и очи
14. Инсталације за лабораторијску намену (флуиди и електричне инсталације, прикључци за телефон и комуникацију)
15. Доњи елементи
16. Лабораторијске столице
17. Лабораторијски ормани и ормани за чување
18. Сигурносни ормани
19. Висећи ормани
20. Лабораторијски намештај за школе и лабораторије за наставу
21. Канцеларијски намештај

Copyright ® 2016 Алепет д.о.о. Београд, Новоградска 57, 11080 Земун, Србија, тел/факс: (+381 11) 219 07 49