ALEPET D.O.O. Laboratorijski nameštaj
ALEPET laboratorijski nameštaj
ALEPET
English language
English

Serbian cyrillic
Ћирилица

Laboratorijski nameštaj

1. Laboratorijski digestori
2. Kiselootporni centrifugalni ventilatori od polipropilena
3. Kontroleri i merači protoka za laboratorijske digestore
4. Kiselootporni ventilacioni vodovi za digestore, radne nape i odsisne ruke
5. Filteri, predfilteri i sistemi kućišta za filtere
6. Laboratorijski radni stolovi
7. Radni stolovi sa sudoperom, laboratorijske sudopere i kadice
8. Centralni laboratorijski stolovi
9. Stolovi za analitičku vagu
10. Pokretni stolovi i kolica
11. Specijalni radni stolovi i stolovi posebne namene
12. Police za reagense, ormani stelaže
13. Sigurnosni tuševi, ispirači za lice i oči
14. Instalacije za laboratorijsku namenu (fluidi i električne instalacije, priključci za telefon i komunikaciju)
15. Donji elementi
16. Laboratorijske stolice
17. Laboratorijski ormani i ormani za čuvanje
18. Sigurnosni ormani
19. Viseći ormani
20. Laboratorijski nameštaj za škole i laboratorije za nastavu
21. Kancelarijski nameštaj

Copyright ® 2016 ALEPET d.o.o. Beograd, Novogradska 57, 11080 Zemun, Srbija, tel/faks: (+381 11) 219 07 49