ALEPET D.O.O. Laboratorijski nameštaj
ALEPET laboratorijski nameštaj
ALEPET
English language
English

Serbian cyrillic
Ћирилица

REFERENC LISTA

1. Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
2. Enološka stanica Vršac d.o.o.
3. Narodni muzej Kragujevac
4. Institut Vinča - Beograd:
010 Laboratorija za fiziku
090 Laboratorija za molekularnu biologiju
100 Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine
170 Laboratorija za materijale
5. Narodni muzej Čačak
6. Vicor d.o.o. Beograd
7. Goldenlab & Engineering d.o.o. Beograd
8. Institut za javno zdravlje Kragujevac
9. Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet
10. Vemil d.o.o. Bijeljina
11. CIK Centralni institut za konzervaciju u Beogradu
12. Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Roma, Italy
13. SONECOMP d.o.o.
14. Sportimpex d.o.o.
15. Galerija Matice srpske Novi Sad
16. Alfatrade Enterprise d.o.o.
17. Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno matematički fakultet
18. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
19. Javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije
20. Kristal Infiz d.o.o Beograd
21. Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu - Beograd
22. Visoka škola strukovnih studija Beogradska Politehnika
23. MIOLAB SMV D.O.O. Beograd
24. Bio-Ekološki centar d.o.o. Zrenjanin
25. Photon Optronics d.o.o. Niš
26. ELTA'90 Medical Science d.o.o. Beograd
27. LAB PROVA d.o.o. Beograd
28. Matematička gimnazija Beograd
29. Medicoline d.o.o. Niš
30. Kikindski mlin a.d.
31. Univerzitet u Beogradu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI)
32. MAKSIM GRADNJA D.O.O. Subotica
33. Interglobus d.o.o. Čačak
34. Novartis Pharma Services Inc Beograd
35. Narodni muzej Šabac
36. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture - Beograd
37. Filly Farm Apoteka - Velika Plana
38. UNI-CHEM - Beograd
39. Stim Gradnja d.o.o. - Beograd
40. Galenika A.D. - Beograd
41. Vaka Euresko d.o.o. - Novi Sad
42. Apoteka Niš
43. GOODWILL Apoteka - Subotica
44. VEGA d.o.o. - Valjevo
45. DANUBIUS d.o.o. - Novi Sad
46. DSP Chromatography d.o.o. - Beograd
47. Millennium team d.o.o. - Beograd
48. PDG Professional Development Group d.o.o. - Podgorica - Crna Gora
49. Srpska Akademija Nauka i Umetnosti
50. Etnografski muzej u Beogradu
51. Pharmanova d.o.o. - Beograd
52. Direkcija za mere i dragocene metale - Beograd
53. Beohem-3 d.o.o. - Beograd
54. Alura med d.o.o. - Beograd
55. Elektrotehnički institut Nikola Tesla A.D. - Beograd
56. Pro-Media d.o.o. - Kikinda
57. Lab Prova d.o.o. - Beograd
58. DIPO d.o.o. - Beograd
59. Sedma beogradska gimnazija - Beograd
60. Alfamed d.o.o. - Beograd
61. Focus Klinički istraživački centar d.o.o. - Beograd
62. Analysis d.o.o. - Beograd
63. Novolab d.o.o. - Beograd
64. Ambasada Savezne Republike Nemačke - Beograd

Copyright ® 2016 ALEPET d.o.o. Beograd, Novogradska 57, 11080 Zemun, Srbija, tel/faks: (+381 11) 219 07 49